Boligens vedligeholdelse

Boligens vedligeholdelse

I boligafdelingen har vi i vores vedligeholdelsesregler fastlagt standarden for vores boliger, og den måde de skal vedligeholdes på. Det er den standard, som vores boliger skal leve op til, når du flytter ind. Og det er ligeledes den stand, som du skal aflevere boligen i, når du flytter.

Der findes to typer ordninger - A og B, med en variant, A med NI-beløb -for, hvordan vedligeholdelsen af almene boliger kan foregå. Det fremgår af afdelingens vedligeholdelsesregler, hvilken ordning der gælder i din afdeling.

Overtages nyistandsat, A-ordning

Hvis du har en A-ordning, flytter du ind i en bolig, hvor vægge og lofter fremstår nyistandsatte. Det kaldes en normalistandsættelse, og den bliver udført af håndværkere.  Du skal derfor også betale leje i 14 dage til istandsættelse, når du flytter.

I boperioden skal du selv betale vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve. 

Boligselskabet eller boligforeningen overtager gradvist udgifterne til den istandsættelse, der skal ske, når du flytter. Enten over en periode på 8 år og 4 måneder (100 måneder), hvor boligselskabet/foreningen overtager 1% af istandsættelsen pr. måned. Eller over en periode på 10 år, hvor boligselskabet/foreningen overtager 10% om året. Når du flytter, betaler du kun den andel af udgifterne til istandsættelse, som ikke er overtaget af boligselskabet/foreningen.

A-ordning med Normalistandsættelsesbeløb

I nogle boligselskaber betaler fraflytteren et fastsat normalistandsættelsesbeløb, som den næste beboer får til istandsættelse. Ellers er vilkårene som under A-ordning.

Overtages som beset, B-ordning

Hvis du har en B-ordning, overtager du boligen, som den er. I boperioden kan du hvert år råde over et beløb til vedligeholdelse. Beløbet indgår i afdelingens budget, og i den husleje du betaler, som besluttes hvert år på beboermødet. Beløbet er typisk mellem 15 og 25 kr. pr. m2 om året.

Når du flytter, skal boligen ikke istandsættes.

For alle ordninger gælder dog, at du altid skal betale, hvis boligen er misligholdt, når du flytter.

På Boligkontoret Danmarks hjemmeside kan du læse mere om ind-og fraflytning.