Parkering

Skovengen har indgået et samarbejde om parkeringsservice og kontrol med DinParkering. 

Parkeringsreglerne er:

 1. Parkering må kun ske med gyldig tilladelses- eller gæstekort.
 2. Parkering må kun ske i afmærket p-bås og skal holde sig indenfor p-båsen.
 3. Parkering kun for køretøjer, hvis totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
 4. Parkering på invalidepladser skiltet med nummerplade er forbeholdt disse køretøjer.
 5. Trailere og campingvogne må max. parkerer på p-pladser i 3 dage.
 6. Motorcykler kan parkere uden brug af gæstekort

Hvor må der parkeres:

Der må parkeres på p-pladserne ved boligerne. P-pladserne er tydeligt markeret med en anden type vejbelægning der viser skel mellem vej og P-plads.

P pladsen er indrettet med bås, som man skal holde sig indenfor under parkering. Dette for at sikre bedst mulig udnyttelse af de P pladser vi har til rådighed.

Der må ikke parkeres andre steder. Som fx bagved p-pladserne, langs hækken mv. Parkering disse steder nedsætter overblikket, skaber farlige situationer og problemer når man skal ind og ud fra P- pladsen med sin bil.

Der må heller ikke parkeres op af, eller tæt på overgange mellem stien og vejen, eller på vendepladser.

Faste p-tilladelser:

Der kan udstedes faste P-tilladelser til:

 1. Biler der er ejet af beboere med adresse i Skovengen. Dette dokumenteres ved, at aflevere en kopi af registreringsattesten.
 2. Biler som beboere med adresse i Skovengen er registeret bruger af. Dette dokumenteres ved at aflevere en kopi af registreringsattesten eller forsikringspolicen.
 3. Firmabiler max vægt 3500 kg. som bruges af beboere der har adresse i Skovengen, og bliver beskattet heraf. Dette dokumenteres ved at aflevere en kopi af registreringsattesten, eller forsikringspolicen eller ved fremvisning af lønseddel hvor beskatningen fremgår.
 4. Der kan max. udstedes 2 faste p-tilladelser pr. husstand.
 5. Biler der tilhører firmaer, som er tilknyttet Ejendomskontoret.
 6. Hjemmepleje (kommunal) og privat der tilhører det distrikt som omfatter Skovengen. Dette dokumenteres ved henvendelse til ejendomskontoret.
 7. Personale med tilknytning til Skovengen

Gæstekort:

Der kan udstedes gæstekort til:

 1. Biler der ikke er omfattet af ovenstående (f.eks. besøgende) Gæstekort har en gyldighed på 1 eller 3 døgn fra udstedelsestidspunktet.
  Der må kun anvendes ET kort af gangen, altså man kan ikke helgardere ved at sætte hele ark i forruden, på en gang, for at opnå en længere parkerings tid. I dette tilfælde vil der blive set på den ældste dato, og regnet 3 dage derfra.
  Gæstekort skal udfyldes med DATO – KLOKKESLÆT – HUSNUMMER Kortet skal være synligt i forruden.

Gæstekort kan rekvireres på ejendomskontoret eller appen "DP Mobile Parking" kan benyttes. Den fåes til både Android og IOS telefoner. Kontakt ejendomskontoret for at blive oprettet i appen. Skovengen er parekeringsområde 20067.

Parkering med trailer, Campingvogne og motorcykler.

Låner man en trailer udefra må den max parkeres i området i 3 døgn Skovenges trailer, har sin faste plads ved Ejd.kontoret , når den ikke udlejet Når Skovengens trailer er udlejet kan den parkeres ved lejers adr. uden P kort.

Campingvogne må holde i Skovengen når den klargøres – max 3 døgn – Med gæstekort

Motorcykler tilhørende beboere i Skovengen må gerne parkeres på Skovengens P pladser. Tag blot hensyn så den ikke optager mere plads end nødvendigt P kort ikke påkrævet.

Handicap parkering

Handicapplads skal ansøges hos afdelingsbestyrelsen. For at opnå tilladelse til etablering af handicap plads, kræves der gyldigt og godkendt handicap parkeringskort. Udgift til etablering af handicap P plads, påhviler pågældende lejer, og skal altid reetableres ved udløb af tilladelse og / eller ved fraflytning. Afdelingen anviser P plads til lejeren når godkendelsen foreligger. Husk at der stadig skal være p-tilladelse til køretøjet og der må ikke parkeres andre køretøjer på pladsen.

Sådan foregår kontrollen:

Når kontrollørerne fra Din Parkering ankommer til Skovengen, starter de med at scanne nummerpladerne på de køretøjer som holder parkeret, dog ikke for motorcykler. Selve scanningen sker med en app på en smartphone.
Skulle der være et køretøj, som ikke har en elektronisk parkeringstilladelse, eller en fysisk tilladelse i forruden, vil kontrolløren tage mindst ét startfoto. Fra dette tidspunkt starter observationstiden på 10 minutter. Herefter vil kontrolløren gå videre på området og i mellemtiden scanne de andre biler. 
Når observationstiden på 10 minutter er gået, vil kontrolløren vende tilbage til det pågældende køretøj. Holder køretøjet der stadig og har den ikke i mellemtiden fået en tilladelse, elektronisk eller fysisk, tager kontrolløren et slutfoto, skriver kontrolafgiften ud og placerer den på bilens forrude.

Der er således ikke tale om, at kontrolløren nødvendigvis er rent fysisk er tilstede ved et køretøj i observationstiden, ligesom der altid foreligger fotodokumentation af starttid og sluttid for et observeret køretøj.

 

Appstore (1) Play

 

 

 

 

 

 

Info om foreningen

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal er en boligforening med 8 afdelinger med i alt 1.023 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Foelg Os Paa FB

 

Se vores præsentationsfolder her:

Skovengen Kokkedal

Nabohjaelp