Affald

Affald

Nøglen til affaldsgårdene er den samme som til vaskeriet. Beboere kan bestille en nøgle på ejendomskontoret.
Tlf.  49 18 02 36

Der må kun afleveres alm. affald fra  private husstande i Skovengen. Hvad enten du er håndværker, pizzabager, eller noget helts tredje, så modtages affald fra dit firma ude i byen IKKE  i Skovengens affaldsgårde.

Udenfor affaldsgårdene

 • 2 runde grønne containere udenfor affaldsgårdene  til henholdsvis aviser/ugeblade & glas/flasker (tømmes af Kommunen) Der er  yderligere opsat avis/glascontainere v, nr 40 & nr 102
 • Husholdningsaffald må ikke henstilles i affaldsgårdene. Benyt  de 4  ekstra skraldestativer der er opsat udenfor de aflåste affaldsgårde (men først når dine egne skraldespande er fyldt op, og kun til husholdningsaffald.


Inde i affaldsgårdene

 • Der er opsat en grå kasse som KUN skal  benyttes til maling og  kemikalier. (Afhentes efter behov  af kommunen)
 • Rød plasticboks til  brugte batterier. (Afhentes af kommunen)
 • 2 grønne plast containere med låg. Papkasser skal presses sammen så de fylder mindst muligt før de lægges i  (Aviser og ugeblade er IKKE papaffald)
 •  Pap affaldet  bliver af ejendomsfunktionærerne kørt til pap presseren i Byengen. Pap kan kun presses,  når det holdes tørt. (Afhentes herfra  af Kommunen)
 • 1 bås til brændbart fx møbler af træ, bøger,  tøj skummadrasser etc.  – Brændbare genstande må IKKE indeholde metaldele (Så er det IKKE brændbart)
 • 1 bås til ikke brændbart, fx cykler, springmadrasser (indeholder metal), tørrestativer, porcelæn etc.
 • 1 bur til  mindre genstande af jern/metal  (Afhentes af kommunen )
 • 2 bure til elektronikaffald (under tag, holdes tørt, for at kunne afhentes af kommunen)
 • Den grønne gård til haveaffald som skal sorteres grundigt. Jord, sten, grene og blade lægges hver for sig. Du skal selv tømme evt. plasticsække. Der er opsat skraldespand til de tomme poser/sække. (Bortkøres på vores regning hvis det ikke sorteres  korrekt) Ellers er der mulighed for en del genbrug Fx flise/kværne haveaffald. (Afd. bestyrelsen arbejder videre med genbrugstanken)

 

Info om foreningen

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal er en boligforening med 8 afdelinger med i alt 1.023 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Foelg Os Paa FB

 

Se vores præsentationsfolder her:

Skovengen Kokkedal

Nabohjaelp