B-ordning

Vedligeholdelsesordning

Afdelingen overgik den 1 januar 2005 til istandsættelse B – Ordningen   ,hvor der over huslejen opspares et beløb til indvendig vedligeholdelse i bo perioden. Det månedlige  opsparings beløb fastsættes på beboermødet .  

Nedenstående er en anvisning i brugen af den nye ordning.  

Du kan som lejer benytte vedligeholdelseskontoen til:  

  • Maling af lofter
  • Maling af vægge og alle flader
  • Tapetsering
  • Gulvbehandling dvs. afslibning / lakering / oliebehandling etc.


 

  • Lejeren kan forlange arbejdet udført fagmæssigt forsvarligt og til en rimelig pris af afdelingens håndværkere. (Kontakt ejendomsmesteren herom) eller  
  • Lejeren kan selv udføre  arbejdet (dokumentation for udgift.) eller  
  • Lejeren kan selv finde håndværker der udfører arbejdet  (momsregistreret)  


Hvilke krav stilles til beboerne ved udbetaling fra vedligeholdelseskontoen.
 

  • Der skal foretages syn når arbejdet er færdigt af ejendomsmesteren før udbetaling kan finde sted.
  • Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt


Når  man opsiger sit lejemål, bliver vedligeholdelseskontoen omgående spærret .  

Evt. indestående beløb på kontoen, vil blive stillet til rådighed for den nye lejer til istandsættelse af lejemålet i forbindelse med indflytningen

NB. Der kan ikke udbetales flere penge end der forefindes på kontoen.

Info om foreningen

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal er en boligforening med 8 afdelinger med i alt 1.023 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Foelg Os Paa FB

 

Se vores præsentationsfolder her:

Skovengen Kokkedal

Nabohjaelp