Fri råderet i din bolig

Fri råderet i din bolig

Fri råderet betyder fri ret til at ændre. Læs mere...

Beboervejledning
For individuel køkkenmodernisering i Andelsboligforeningen Hørsholm, Karlebo.
Afdeling 7 - Skovengen
Pilotprojekt - Nyt køkken - Se billedserien
 
Standart i henhold til lovgivningen
I lov om almene boliger står, at arbejder skal være ”rimelige og hensigtsmæssige”, at en bolig ikke må miste sin almene karakter og at der ikke må iværksættes særligt luksuspræget arbejder.
   
Finansiering
Den individuelle køkkenmodernisering finansieres ved en individuel huslejeforhøjelse i 20 år. Såfremt at man fraflytter sin bolig før at køkkenet er færdigfinansieret, skal den forhøjede husleje betales af en næste lejer i restløbetiden. Man hæfter derfor ikke personligt for lånet.

Tilbud på den ønskede køkkenmodernisering fremsendes til administrationen og man vil efterfølgende modtage et lånebevis, hvoraf den forhøjede husleje fremgår.

Køkkenmoderniseringen kan ikke opstarte før, at lånebevis er underskrevet og administrationen har givet accept til Køkkenleverandøren mm.
   
Omkostninger
Der tilskrives lånet ca. 7 % af de samlede anlægsudgifter i omkostninger til administration, tilsyn og låneomkostninger ved optagelse af kreditforeningslånet.

Omkostningerne kan blive en smule større, hvis man hjemtager tilbudene i delentreprise. (Dvs. køkkenfirma, VVS firma, elektriker mv. for sig.)
   
Kreditvurdering
Man kan ikke komme i betragtning til lånet, hvis der er gjort udlæg i indskuddet eller man har været i restance indenfor de seneste 12 måneder.

Eller i øvrigt har et uafklaret forhold i Ab af økonomisk eller juridisk karakter.
   
Køkkenfabrikat
Man må vælge en hvilken som helst køkkenleverandør på markedet.

Boligkontoret Danmark har indgået en attraktiv erhvervs aftale, hvilket betyder, at der i nogle tilfælde kan opnås betydelige rabatter hos forskellige køkkenleverandører. Kontakt inspektøren, Boligkontoret Danmark og få oplyst telefonnummer mm, til firmaernes kontaktpersoner.
   
Kvalitetskrav
Man må ikke montere et køkken i ringere standard end det nuværende, og køkkenmontagen skal være udført håndværksmæssig korrekt
   
Køkkenleverancen
Boligkontoret Danmark anbefaler, at man får køkkenet udført i totalentreprise. De firmaer som Boligkontoret Danmark har indgået aftaler med kan udfører hele opgaven. Dvs. alt fra opmålinger, tegnearbejde, tidsplan, montage, VVS- og el-arbejde samt tilsyn med egne montagearbejder i udførelsesfasen.
   
El – Installationer
Da udskiftning af et helt køkken betragtes som en væsentlig ombygning i stærkstrømsreglementet, skal el – installationerne i det nye køkken overholde det nye stærkstrømsreglement. Dvs. der skal være minimum 2 lampeudtag i køkkenet, 3 stikkontakter og monteres HPFI-relæ. Ligeledes skal forældet ledninger udskiftes til nye med jord.
   
Belysning
Kan vælges frit
   
Komfur/ovn
Såfremt man ønsker, at montere andet komfur/ovn gives der et tilskud fra afdelingen på kr. 6.000.

Det gamle komfur afleveres til ejendomskontoret, og skal være rengjort.
   
Køleskab/fryser
Såfremt man ønsker, at montere andet køl/frys gives der et tilskud fra afdelingen på kr. 6.000.

Det gamle køl/frys afleveres til ejendomskontoret og skal være rengjort.
   
Skab/opvaskemaskine
Hvis lejeren ikke installerer opvaskemaskine, skal der være flytbart skab (60 cm) installeret på den plads, som er beregnet til opvaskemaskine, ligesom der skal være forberedt til vand og strøm. Der kan ikke medtages opvaskemaskine i lånebeløbet.
   
Køkkenvask
Der er frit valg af køkkenvask, dog ikke vaske med dispensere og lign.
   
Bordplader
Der frit valg af bordplader. Der ydes et tilskud til bordpladen på kr. 1000,- fra afdelingen.
   
Emhætte
Der skal i forbindelse med køkkenmoderniseringen monteres emhætte Emhætten kan monteres eksisterende aftræk. Det er tilladt at etablere ny aftrækskanal.

Der gives et tilskud fra afdelingen på kr. 2.500.
   
Blandingsbatteri
Der kan frit vælges blandingsbatteri. Afd. benytter og anbefaler fabrikatet F.M. Mattson da disse kan modstå trykstød i rørene, hvilket giver bedre vandkvalitet.

Afd. dækker udgiften til standart FM Mattson batteri.
Ved valg af andre fabrikater afholdes hele udgiften af lejeren.
   
Gulvbelægning
Ny gulvbelægning, fx slibning/lakering, klinker o. lign,  er med i projektet. Ved lægning af linoleum og vinyl kræves der plader monteret. Radiator i køkken kan nedtages og erstattes med gulvvarme.  Ved valg af klinker skal ekstra 10 % klinker opbevares af lejer til reparation/ udskiftning. .     
 
 
Fliser på vægge
Der er frit valg af fliser. Hvis der vælges fliser, skal ekstra 10 % af antal opsatte fliser opbevares af lejer til senere udskiftninger.
   
Stænkfang bag komfur/vask
Det er tilladt at opsætte stænkfang bag komfur og vask, som fx glas/metal-halvbue.
   
Eget arbejde
Det er muligt at nedbringe lånebeløbet ved selv at nedtage og  bortskaffe det gamle køkken. Ved nedtagning skal de dele, ejendommen kan bruge til vedligeholdelse af andre køkkener, afleveres på ejendomskontoret.
Det er ligeledes tilladt selv at udføre malerarbejde og andet arbejde. Kontakt inspektøren herom.

Som udgangspunk kræves at al arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt

El- og VVS arbejde skal  altid  udføres af autoriseret håndværkere.  

Lån til forbedringer.      
Modellen kan anvendes til flg: 

  • Køkken
  • Klinkegulv med varme i entre og gang.  
  • Indbyggede skabe

Godtgørelse efter vurdering. 
Godtgørelse ved fraflytning, der afspejler investeringens størrelse i forhold til boligens øgede brugsværdi

Modellen om ”Godtgørelse ved fraflytning af individuelle forbedringer finansieret af beboeren” tager udgangspunkt i modellen om ”Individuelle forbedringer finansieret af afdelingen”, men i modsætning til denne model er det beboeren selv der finansierer forbedringen, og afdelingen der køber den delvis afskrevne forbedring af den fraflyttende beboer.

Beløbsmaximum er 125.000,- incl omkostninger.

Modellen kan anvendes til forbedring af:  

  • Køkkener  
  • Klinkegulv med varme i entre og gang.  
  • Indbyggede skabe

 

Info om foreningen

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal er en boligforening med 8 afdelinger med i alt 1.023 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Foelg Os Paa FB

 

Se vores præsentationsfolder her:

Skovengen Kokkedal

Nabohjaelp